Atvadīšanās no Alfona Kalna

19. jūlijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Draugu telpā notika Alfonam Kalnam veltīts piemiņas brīdis.

Tajā pašā dienā Toronto Svētā Jāņa baznīcā mūžībā tika izvadīts Alfons Kalns. Vienlaicīgi Rīgā, LNB, notika Alfona Kalna piemiņas brīdis.

Alfons Kalns  dzimis 1931. gadā Annas pagastā, Alūksnes novadā. Viņa mūža lielākā daļa ir aizritējusi Toronto apkaimē Kanādā, taču domas un darbi allaž bijusi saistīti ar Latviju. Augsti kvalificēts elektroinženieris kļuva arī par Latvijas atdzimšanas gaismas avotu.

2011. gadā Latvijas Universitātes korporācijas Fraternitas Lataviensis konventa Kanādā pārstāvis Alfons Kalns korporācijas vārdā, tās 85. jubilejā, pasniedza 101 000 Kanādas dolāru (ap 50 000 latu) lielu dāvinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai (LNBAB). Ziedojums tika izlietots trimdas periodikas digitalizācijai un jaunu un vērtīgu grāmatu iegādei LNB krājumam.

Nododot dāsno ziedojumu, Alfona Kalna novēlējums LNB, Atbalsta biedrībai un citiem ziedotājiem bija: “Augšām lai joprojām ceļas Gaismas pils, kļūstot par latviešu kultūras klēti uz ilgiem jo ilgiem gadiem, pat mūžīgiem laikiem. Lai atgādinātu ikvienam latvietim vai latviešu kultūras atbalstītājam mudinājumu, kas pausts senā dziesmā:

 

Ja ikviens tik zemē sētu

Vienu graudu veselu,

Kas gan izskaitīt tad spētu

Zelta kviešu krājumu!” (Juris Alunāns)

Mūsu draugi un sadarbības partneri