Marina Kosteņecka "Mans XX gadsimts"

2019. gada septembrī LNB Atbalsta biedrība klajā laidusi Latvijā pazīstamās un cienītās rakstnieces Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu „Мans ХХ gadsimts“. Tā ir nozīmīga liecība par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem Latvijā, raksturo Atmodas laika garu un Latvijas neatkarības atjaunošanas periodu.  

Marina Kosteņecka ir viena no Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu lielajā politikā. Viņas biogrāfija cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu - neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam ir īpaša vērtība.

Krājums ietver četras grāmatas – „Mans XX gadsimts“ un „Vēstules no XX gadsimta“ krievu un latviešu valodā. Grāmata „Mans XX gadsimts“ sarakstīta kopā ar žurnālistu Georgu Stražnovu neparastā žanrā – kā divu laikabiedru saruna «Skaipā» par Latvijas vēstures svarīgiem pagriezienu punktiem caur personiskās dzīves pieredzes prizmu. Grāmatā „Vēstules no XX gadsimta“ autore dalās ar unikālām un ļoti personiskām vēstures liecībām – no lasītājiem saņemtajām vēstulēm, kurām pievienojusi savu stāstījumu par situācijām, kurās vēstules rakstītas. Grāmatu priekšvārdus rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts SkujenieksAbās grāmatās autores dokumentētās atmiņas atklāj unikālu latviešu un krievu tautas dvēseli un gara spēku. Tās ļauj uzzināt, vērtēt un diskutēt par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā. 

Rakstniece atmiņu krājumu sauc par mūža darbu un saka: Šīs grāmatas ir Latvijas portrets, tās atspoguļo cilvēku gaišo dvēseli un spēju saliedēties neatkarīgi no tautības. Tas ir mans mīlestības apliecinājums Latvijai un pateicība tautai. Es atdodu savu parādu...

Izdodot apjomīgo atmiņu krājumu, LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone uzsver: Mēs esam ļoti priecīgi, ka varējām būt izdevēji Marinas Kosteņeckas grāmatu krājumam latviešu un krievu valodās. Mūsuprāt, ir tapis kaut kas bezgala vērtīgs un skaists. Tam ir nozīme ne tikai Marinas pašas daiļradē, šīs grāmatas iedot krāsu un garšu veselam laikmetam, ko par savu sauc vairākas paaudzēs. Priecājamies par Marinas atgriešanos publiskajā telpā, jo viņas klātbūtne un viedoklis sabiedrībai ir ļoti būtisks.“

Grāmatu izdošanu atbalstīja Baltic International Bank”. Valērijs Belokoņs, “Baltic International Bank” galvenais akcionārs, latviešu literatūras mecenāts: “Šīs grāmatas ir fantastiski vērtīgs personīgajos pārdzīvojumos balstīts Latvijas jaunākās vēstures stāsts, un to izdošana ir notikums Latvijas grāmatniecībā. Četras grāmatas divās valodās, kas aizceļos uz valsts bibliotēkām un būs pieejamas katram interesentam. Paldies Marinai Kosteņeckai par milzīgo darbu, kas ieguldīts Latvijas sabiedrības veidošanā un saliedēšanā.”

Savā uzrunā grāmatu atvēršanas svētkos “Baltic International Bank” stratēģiskās plānošanas pārvaldes vadītāja Jekaterina Kuzņecova teica: “Marinas kundze! Jūs esat ļoti vajadzīga Latvijai. Jūsu autoritāte sabiedrībā, jūsu spēja izprast dažādās valodās runājošu cilvēku mentalitāti, atšķirīgo pieredzi, jūsu spēja vienā valodā sarunāties gan ar latviešiem, gan ar Latvijas krieviem, ir ļoti vajadzīga sabiedrības vienotībai. Vienotu vērtību, piederības sajūtas radīšanai sabiedrībai. Cilvēki grib jūs redzēt un dzirdēt. Jums ir, ko viņiem teikt. Jūs esat viņiem vajadzīga. Milzīgs paldies un lai veselība turpināt!”

Par atbalstu grāmatas izdošanā LNB Atbalsta biedrība pateicas Valsts Kultūrkapitāla fondam, Baltic International Bank un Valērijam Belokoņam, Kalēju biedrībai, AS Latvijas Gāze, Rīgas domei, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

 

LNB Atbalsta biedrība ar šīm vēsturiski nozīmīgajām grāmatām vēlas papildināt Latvijas bibliotēku krājumu un dot iespēju ikvienam interesentam lasīt aizgājušā gadsimta liecinieku dokumentētās atmiņas.

2019. un 2020. gadā notiks Marinas Kosteņeckas tikšanās ar lasītājiem Latvijas bibliotēkās.

Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums iegādājams LNB Draugu telpā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāvā. 

Foto: Toms Norde

 

1
2
3

Mūsu draugi un sadarbības partneri