Marina Kosteņecka "Mans XX gadsimts"

2019. gada septembrī LNB Atbalsta biedrība klajā laidīs Latvijā pazīstamās un cienītās rakstnieces Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu „Мans ХХ gadsimts“. Tā būs nozīmīga liecība par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem Latvijā, raksturos Atmodas laika garu un Latvijas neatkarības atjaunošanas periodu.  

Marina Kosteņecka ir viena no Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu lielajā politikā. Viņas biogrāfija cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu - neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam ir īpaša vērtība.

Krājumā ir paredzēts izdot četras grāmatas – „Mans XX gadsimts“ un „Vēstules no XX gadsimta“ krievu un latviešu valodā. Grāmata „Mans XX gadsimts“ sarakstīta kopā ar žurnālistu Georgu Stražnovu neparastā žanrā – kā divu laikabiedru saruna «Skaipā» par Latvijas vēstures svarīgiem pagriezienu punktiem caur personiskās dzīves pieredzes prizmu. Grāmatā „Vēstules no XX gadsimta“ autore dalās ar unikālām un ļoti personiskām vēstures liecībām – no lasītājiem saņemtajām vēstulēm, kurām pievienojusi savu stāstījumu par situācijām, kurās vēstules rakstītas. Abās grāmatās autores dokumentētās atmiņas atklāj unikālu latviešu un krievu tautas dvēseli un gara spēku. Tās ļaus uzzināt, vērtēt un diskutēt par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā. 

LNB Atbalsta biedrība ar šīm vēsturiski nozīmīgajām grāmatām vēlas papildināt Latvijas bibliotēku krājumu un dot iespēju ikvienam interesentam lasīt aizgājušā gadsimta liecinieku dokumentētās atmiņas.

Pēc grāmatu iznākšanas paredzētas Marinas Kosteņeckas tikšanās ar lasītājiem Latvijas bibliotēkās.

Grāmatu izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Baltic International Bank, Latvijas Gāze, Rīgas dome.

 

Tiekoties ar lasītājiem LNB
Tiekoties ar lasītājiem Slokas bibliotēkā. Foto: T. Lejiņa
Tiekoties ar lasītājiem Slokas bibliotēkā. Foto: T. Lejiņa
1
2
3

Mūsu draugi un sadarbības partneri