Projekti

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība īsteno projektus jeb labos darbus, kas:

- palīdz tapt Nacionālajai bibliotēkai un publiskajām bibliotēkām Latvijā par mūsdienīgiem izglītības un kultūras centriem;

- palīdz veidot Gaismas pili par nacionālo simbolu, kas ietver tautas dzīvesziņu un vērtības;

- veicina lasītprieku un zinātkāri;

- sekmē pozitīvu valsts attīstību un dara cilvēku dzīvi labāku.

 

Labdarības inicatīvas iespējams īstenot tikai ar Jūsu atbalstu un ziedojumiem. Pašlaik Biedrība īsteno projektus:

"Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!"

"Grāmatu starts"

"Atbalsts LNB krājumam"

"7 debesis bērniem"

 

Ar Jūsu atbalstu realizēti šādi projekti:

Grāmata "The Glass Mountain"

Ceļojošā fotoizstāde "Gaismas pils un Gaismas tīkls"

Ceļojošā fotoizstāde "Latvijas mazās gaismas pilis"

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri