Projekti

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība īsteno projektus jeb labos darbus, kas:

- palīdz tapt Nacionālajai bibliotēkai un publiskajām bibliotēkām Latvijā par mūsdienīgiem izglītības un kultūras centriem;

- palīdz veidot Gaismas pili par nacionālo simbolu, kas ietver tautas dzīvesziņu un vērtības;

- veicina lasītprieku un zinātkāri;

- sekmē pozitīvu valsts attīstību un dara cilvēku dzīvi labāku.

 

Labdarības inicatīvas iespējams īstenot tikai ar Jūsu atbalstu un ziedojumiem. Pašlaik Biedrība īsteno projektus:

"Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!"

"Grāmatu starts"

Grāmata "The Glass Mountain"

Ceļojošā fotoizstāde "Gaismas pils un Gaismas tīkls"

Ceļojošā fotoizstāde "Latvijas mazās gaismas pilis"

"Atbalsts LNB krājumam"

 

 

 

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri