Atbalsts LNB krājumam

Aicinām Jūs atbalstīt un bagātināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu!

Pēdējo gadu laikā pieaugusi bibliotēkas apmeklētāju nepieciešamība pēc saturiski pilnvērtīgas un daudzveidīgas nozaru literatūras, specializētām datubāzēm un to ērtas pieejamības. Tādēļ ļoti svarīgi ir attīstīt mūsdienīgu bibliotēkas krājuma saturu.

Biedrība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties bibliotēkas krājuma veidošanā, ziedojot naudu jaunāko grāmatu iegādei. Jums ir iespēja izvēlēties un ar ziedojumu atbalstīt tieši Jūs interesējošo nozari. Ziedotāju atbalsts dos iespēju bibliotēkai pilnveidot esošos un veidot jaunus, mūsdienīgus informācijas resursus.

 

Atbalstot LNB krājumu, Jūs investējat informācijā, zināšanās un izglītībā!

Biedrības labdarības projektā „Atbalsta LNB krājumam” piecu gadu laikā saņemts līdz šim lielākais ziedojums bibliotēkas krājumam – 140 000 eiro. Īpašs paldies jāsaka kādai mecenātei - ārzemju latvietei. Tas ļāvis ik gadu iepirkt un bibliotēkas lasītājiem piedāvāt aktuālu, pasaulē atzītu nozaru literatūru svešvalodās. Šīs grāmatas ir būtisks papildinājums arī jaunās bibliotēkas ēkas piedāvājumam un būs izvietota plauktos, kas brīvi pieejami ikvienam lasītājam.

Labdarības projektu „Atbalsts LNB krājumam” LNB Atbalsta biedrība uzsāka 2008. gadā, kad bibliotēkas iespējas iepirkt jaunu un kvalitatīvu nozaru literatūru krīzes gados bija sarukušas līdz minimumam. Pirmais ziedotājs bija AS "Swedbank". Nākamajos četros gados bibliotēka aktuālu nozaru literatūru iegādājās par kādas mecenātes ziedojumu, kura savu vārdu publiski neatklāj.

 

Ziedotāji un atbalstītāji

AS "Swedbank", anonīma mecenāte, Līvija Buka. 

 

Ziedot LNB krājumam aicinām:

  • ieskaitot savu ziedojumu LNBAB bankas kontā:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, reģ. nr. 50008034971

SEB banka, LV50UNLA0002020469165

Swedbank, LV84HABA0551006763188

Citadele, LV62PARX0007075440001

  • LNB Atbalsta biedrībā - Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Mezonīna stāvā, M47. telpā
1
2
3
4

Mūsu draugi un sadarbības partneri