Ziedot

Vienīgi pateicoties ziedotājiem, Biedrībai ir iespēja īstenot daudzus labdarības projektus, kas palīdz Nacionālajai bibliotēkai un bibliotēkām Latvijas pilsētās un pagastos kļūt saturā un iespējās bagātākām.

Aicinām Jūs ziedot Biedrības darba atbalstam, lai Biedrība arī turpmāk varētu īstenot uzsāktos un nākamos labos darbus! 

 

Jūsu ziedojumi palīdzēs:

 • īstenot projektu "Iedvesmas bibliotēka", lai atbalstītu un iedrošinātu bibliotekārus un pašvaldības pozitīvām un kvalitatīvi jaunām pārmaiņām Latvijas bibliotēkās.
 • turpināt projektu "Atbalsts LNB krājumam", lai Nacionālā bibliotēka varētu papildināt savu bagāto krājumu ar jaunāko un aktuālāko literatūru;
 • īstenot bērnu lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts", radīt bērnos lasītprieku, interesi par grāmatām un bibliotēkām;

 

Ikviens ziedotājs var atstāt par sevi nezūdošu liecību nākamajām paaudzēm un iemūžināt savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu Gaismas pilī! Vairāk uzziniet sadaļā "Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!"!

 

Kā ziedot?

 • ieskaitot savu ziedojumu LNBAB bankas kontā:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, reģ. nr. 50008034971

SEB banka, LV50UNLA0002020469165

Swedbank, LV84HABA0551006763188

Citadele, LV62PARX0007075440001

 • LNB Atbalsta biedrībā - Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Mezonīna stāvā, M47. telpā

 

Nodokļu atlaides

LNB Atbalsta biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss (2005. gada 1. augusta lēmums Nr. 337), kas dod iespēju uzņēmumiem un privātpersonām, kuri ziedo biedrībai, saņemt nodokļu atvieglojumus. Par ziedojumu tiek uzskatīta mantas vai finanšu līdzekļu nodošana Biedrībai, ja tai nav noteikts pienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Uzņēmumiem saskaņā ar likumu "Par uzņēmēju ienākuma nodokli” ir iespēja izvēlēties tikai vienu no atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

 • neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 • neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
 • samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm. 

 

Lai saņemtu nodokļa atlaidi, uzņēmumam ir:

 • jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
 • deklarācija jāiesniedz VID;
 • uzņēmumam 5 gadus jāsaglabā dokumenti par ziedojuma veikšanu Biedrībai.

 

Privātpersonām saskaņā ar likumu" Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas. Šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 % no apliekamā ienākuma lieluma.

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, ir:

 • jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs;
 • deklarācija jāiesniedz VID;
 • privātpersonai 3 gadus jāsaglabā dokumenti par ziedojuma veikšanu Biedrībai.

Mūsu draugi un sadarbības partneri