Ziedot

Vienīgi pateicoties ziedotājiem, Biedrībai ir iespēja īstenot daudzus labdarības projektus, kas palīdz Nacionālajai bibliotēkai un bibliotēkām Latvijas pilsētās un pagastos kļūt saturā un iespējās bagātākām.

Aicinām Jūs ziedot Biedrības darba atbalstam, lai Biedrība arī turpmāk varētu īstenot uzsāktos un nākamos labos darbus! 

 

Jūsu ziedojumi palīdzēs:

  • īstenot projektu "Iedvesmas bibliotēka", lai atbalstītu un iedrošinātu bibliotekārus un pašvaldības pozitīvām un kvalitatīvi jaunām pārmaiņām Latvijas bibliotēkās.
  • turpināt projektu "Atbalsts LNB krājumam", lai Nacionālā bibliotēka varētu papildināt savu bagāto krājumu ar jaunāko un aktuālāko literatūru;
  • īstenot bērnu lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts", radīt bērnos lasītprieku, interesi par grāmatām un bibliotēkām;

 

Ikviens ziedotājs var atstāt par sevi nezūdošu liecību nākamajām paaudzēm un iemūžināt savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu Gaismas pilī! Vairāk uzziniet sadaļā "Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!"!

 

Kā ziedot?

  • ieskaitot savu ziedojumu LNBAB bankas kontā:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, reģ. nr. 50008034971

SEB banka, LV50UNLA0002020469165

Swedbank, LV84HABA0551006763188

Citadele, LV62PARX0007075440001

  • LNB Atbalsta biedrībā - Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Mezonīna stāvā, M47. telpā

 

Nodokļu atlaides

LNB Atbalsta biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss (2005. gada 1. augusta lēmums Nr. 337), kas dod iespēju uzņēmumiem un privātpersonām, kuri ziedo biedrībai, saņemt nodokļu atvieglojumus. Par ziedojumu tiek uzskatīta mantas vai finanšu līdzekļu nodošana Biedrībai, ja tai nav noteikts pienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri