Pagasta bibliotekārs-gaismas nesējs

"Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" 

Konkursu “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” jeb lasītāju balvu un atzinību saviem bibliotekāriem Biedrība rīkoja ik gadu no 2007. līdz 2017. gadam. Tas bija īpaši Latvijas mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts pasākums, lai novērtētu viņu darbu un veikumu savā pagastā un pievērstu visas Latvijas uzmanību pozitīviem, iedvesmojošiem notikumiem reģionus. Katru gadu balvu saņēma četri līdz pieci bibliotekāri - viens no katra Latvijas reģiona: Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” bija pozitīvs un sirsnīgs notikums ne vien bibliotekāru vidē, bet visā Latvijā. Tas novērtēja līdzcilvēku darbu un motivēja sabiedrību labākas Latvijas veidošanā.

Balvai pieteikto bibliotekāru vērtēšanai bija sekojoši kritēriji:

  • Bibliotēkas veidošana par vietējo “gaismas pili” – izglītības, kultūras, informācijas, zināšanu, komunikācijas un sabiedriskās dzīves centru.
  • Neatlaidība, mērķtiecība savas bibliotēkas attīstībā, darbības un sniegto pakalpojumu uzlabošanā.
  • Pozitīva attieksme pret savu darbu un profesionālās pilnveidošanās iespējām – mācīties pašam un iegūtās zināšanas nodot tālāk bibliotēkas lasītājiem.
  • Mūsu laikmeta cilvēka vajadzībām atbilstoša bibliotēkas piedāvājuma veidošana un attīstīšana.
  • Kultūras, izglītības, lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana vietējā mērogā.
  • Bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaita vairošana (samērojot to ar pagasta faktisko iedzīvotāju skaitu).
  • Publicitāte vietējā laikrakstā vai citos informatīvajos izdevumos par bibliotēkas jaunieguvumiem, rīkotajiem pasākumiem, nākotnes iecerēm u.c.
  • Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana un telpu mājīguma uzturēšana (patīkama vide, laipna apkalpošana, apmeklētājiem izdevīgs darba laiks).
  • Bibliotēkas tehnisko iespēju maksimāla izmantošana ikdienas darbā.
  • Personības iezīmes un profesionālās kvalitātes (pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem, saviem pienākumiem un dzīves situācijām, inovatīva domāšana, radošums, entuziasms, aktivitāte un enerģiskums, kompetence bibliotekārajos jautājumos un informācijas meklēšanā, saimnieciskums, aizrautība un spēja iedvesmot citus).

 

Ziedotāji un atbalstītāji:

 

Atbalstītāji: Zinaīda Stroda, LR Kultūras ministrija, ABLV Charitable Foundation, Tallink Latvija, veikalu tīks RIMI, Pure Chocolate, Jāņa Rozes apgāds, izdevniecība Rīgas Viļņi, Rīgas Porcelāna muzejs, Eco Baltia. 

 

Kopš 2007. gada titulu "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" ieguvuši:

 

2017. gadā:

KURZEME -  Mairita Vītola, Pāvilostas bibliotēka

LATGALE -  Anastasija Plačinda, Viļakas novada Žīguru bibliotēka

ZEMGALE -  Ingrīda Grūbe, Kokneses pagasta bibliotēka
 
VIDZEME - Dace Smukša, Ropažu novada bibliotēka
 
 

2016. gadā:

KURZEME -  Daina Girvaite, Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēka

LATGALE -  Erna Ulase, Rēzeknes novada Feimaņu pagasta bibliotēka

ZEMGALE -    Emma Malahovska, Ilūkstes novada Bebrenes pagasta bibliotēka
 
VIDZEME - Andra Auniņa, Burtnieku novada Rencēnu pagasta 1. bibliotēka
 
 
2014. gadā:

KURZEME - Inta Ruduka, Aizputes novada Kalvenes pagasta bibliotēka

LATGALE -  Žanna Vasiļevska, Ludzas novada Ņukšu pagasta bibliotēka

ZEMGALE - Ingūna Kļaviņa, Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēka
 
VIDZEME -  Vija Indriksone, Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēka
 
PIERĪGA - Jūsma Siliņa, Ogres novada Ogresgala bibliotēka
 
 
2013. gadā:
 
KURZEME - Laima Liepiņa, Grobiņas novada Grobiņas pagasta bibliotēka
 
LATGALE - Silvija Kotāne, Riebiņu novada Kastīres bibliotēka
 
ZEMGALE -  Alita Kluša, Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēka
 
VIDZEME -  Mārīte Purmale, Limbažu novada Viļķenes pagasta bibliotēka
 
 
2012. gadā:

KURZEME - Dace Kalniņa, Saldus novada Ošenieku bibliotēka

LATGALE - Ligita Kalnēja, Rugāju novada Lazdukalna bibliotēka

ZEMGALE - Aina Ezergaile, Iecavas novada Zorģu bibliotēka
 
VIDZEME -  Rota Donska, Limbažu novada Pociema bibliotēka
 
PIERĪGA -  Sanda Zālamane, Ķekavas novada Ķekavas pagasta bibliotēka

 

2011. gadā:

KURZEME - Gita Žīgure, Durbes novada Dunalkas pagasta bibliotēka

LATGALE - Anna Griestiņa, Balvu novada Bērzpils bibliotēka

ZEMGALE -   Sarmīte Šlikaite, Vecumnieku novada Misas bibliotēka
 
VIDZEME -  Dacīte Tomiņa, Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka
 
PIERĪGA -   Rita Rudzīte, Krimuldas novada Krimuldas bibliotēka

 

2010. gadā:

KURZEME - Mirdza Liepiņa, Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēka 

LATGALE - Ilga Baziļeviča, Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēka

ZEMGALE -  Ludmila Jēkabsone, Ikšķiles novada Tīnūžu bibliotēka
 
VIDZEME -  Anita Gusta, Alūksnes novada Mālupes pagasta bibliotēka
 
PIERĪGA -  Kristīne Cimdiņa, Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka
 
 
2009. gadā:

KURZEME - Ligita Popsujēviča, Saldus novada Lutriņu pagasta bibliotēka

LATGALE - Vija Circāne, Viļakas novada Viļakas bibliotēka

ZEMGALE -  Maiga Livčāne, Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēka

VIDZEME -  Teresija Ivenkova, Varakļānu novada Murmastienes pagasta bibliotēka

PIERĪGA -  Vija Onskule, Inčukalna novada bibliotēka

 
2008. gadā:

KURZEME -  Valda Dzelzkalēja, Tukuma novada Pūres pagasta bibliotēka

LATGALE -  Elvīra Vorošena, Daugavpils novada Līksnas pagasta bibliotēka

ZEMGALE -   Inta Krieviņa, Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes bibliotēka

VIDZEME -  Dzidra Matīsa, Gulbenes novada Galgauskas pagasta bibliotēka

PIERĪGA - Dainuvīte Bērziņa, Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka

 

2007. gadā

KURZEME -  Mārtiņš Lagzdons, Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēka

LATGALE -  Ruta Bogdanova, Daugavpils novada Nīcgales pagasta tautas bibliotēka

ZEMGALE -  Brigita Krauze, Vecumnieku novada Bārbeles pagasta bibliotēka

VIDZEME - Ineta Zvirgzdiņa, Madonas novada Bērzaunes pagasta bibliotēka

PIERĪGA - Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri