Biedrība

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 1998. gada aprīlī. Toreiz Jaunajā Rīgas teātrī sanāca kopā vairāk nekā 200 cilvēku, lai aizstāvētu ideju par jaunas Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecību. Šīs sanāksmes dalībnieki vienojās nodibināt Atbalsta biedrību, lai apvienotu intelektuālos un finanšu resursus jaunas Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkas celtniecībai. 

Biedrība darbojas un organizē dažādus labdarības pasākumus, lai palīdzētu Nacionālajai bibliotēkai un bibliotēkām visā Latvijā kļūt par saturā un iespējās bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centriem.

Biedrība:

1. popularizē Latvijas Nacionālo bibliotēku, tās krājumā esošās kultūras vērtības un aktuālos kultūras notikumus Latvijā un ārvalstīs; apkopo informāciju un rada izdevumus un izstādes par nozīmīgiem kultūras procesiem Latvijas bibliotēkās;

2. papildina bibliotēku piedāvājumu klāstu ar jauniem pakalpojumiem un īsteno aktuālas kultūras norises dažādām mērķa auditorijām;

3. papildina LNB un Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar nācijai nozīmīgiem izdevumiem; 

4. nodrošina valsts nozīmes lasīšanas veicināšanas programmas pirmskolas vecuma bērniem norisi Latvijas bibliotēkās. Veicina lasītprieku un iesaista lasīšanā visu ģimeni; 

5. palīdz bibliotēkām īstenot inovatīvas idejas tehnoloģiju un vides uzlabošanai, uzlabo materiāli tehnisko bāzi, sekmē idejas par jaunu bibliotēku būvniecību reģionos; 

6. popularizē bibliotēkas kā saturīgas brīvā laika pavadīšanas vietas un vietējās kopienas kultūras dzīves centrus, tādējādi aktivizējot kultūrvidi reģionos;

7. novērtē un izceļ lauku bibliotekāru nozīmīgumu vietējā pagasta, novada iedzīvotāju kultūras un sabiedriskās dzīves kvalitātes uzlabošanā, ceļ bibliotekāra profesijas prestižu.

2005. gadā Finanšu ministrija piešķīra LNB Atbalsta biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Sabiedriskā labuma statuss dod biedrībai tiesības saņemt ziedojumus LNB projektam un LNB projekta ziedotājiem – gan juridiskām, gan fiziskām personām saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.pantu saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus 85% apmērā no sabiedriskā labuma organizācijām ziedotās summas.

Dibināšanas gads: 1998.

Mērķis: finansiāli un intelektuāli atbalstīt Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī, lai veicinātu starptautiski aktuālu kultūras procesu norisi Latvijas bibliotēkās. 

Biedru skaits: vairāk nekā 120 biedri - kultūras darbinieki, politiķi, zinātnieki un uzņēmēji. BIEDRU SARAKSTS

Valdes priekšsēdētāja: Undīne Būde

Direktore: Karina Pētersone

Valdes locekļi: Undīne Būde (priekšsēdētāja), Jānis Dripe (priekšsēdētājas vietnieks), Dzintra Dzene, Velta Holcmane, Karina Pētersone, Olita Rozenberga, Tadeušs Surgofts, Ruta Svaža, Inese Zandere.

Uzticības padome: Arvils Ašeradens, Imants Freibergs, Karina Pētersone, Irīna Pīgozne, Viesturs Tamužs, Guntis Ulmanis, Ramona Umblija, Andrejs Vasiļjevs, Māra Zālīte.

Biedrības logo: Gunāra Birkerta radītā Gaismas pils skice.

Kā kļūt par Biedrības biedru? Par biedrības biedru var kļūt jebkurš iedzīvotājs, kā arī juridiskas personas, kas vēlas atbalstīt Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas bibliotēkas un lasīšanas veicināšanu. Iestāšanās veidlapa atrodama šeit. Iestāšanās maksa - 5.00 EUR,  biedru nauda gadā - 10.00 EUR. 

 

Rekvizīti un ziedojumu konti:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, reģ. nr. 50008034971

SEB banka, LV50UNLA0002020469165

Swedbank, LV84HABA0551006763188

Citadele, LV62PARX0007075440001

Mūsu draugi un sadarbības partneri