Iedvesmas bibliotēka

Par projektu

Iedvesmas bibliotēka ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības ilgtermiņa projekts Latvijas publisko bibliotēku atbalstam. Biedrība vēlas iedrošināt bibliotēkas un pašvaldības pozitīvām pārmaiņām, atbalstīt skaistas idejas, palīdzēt bibliotēkām kļūt vēl mūsdienīgākām, pievilcīgākām un aicinošākām.

Katru gadu Iedvesmas bibliotēkā piedalīsies 3–5 bibliotēkas, kas ar Biedrības ziedotāju finansiālu atbalstu un pašvaldību līdzdalību piedzīvos pozitīvas iekšējās vai ārējas pārmaiņas un taps par iedvesmojošām kultūrvietām. Lielajās Latvijas pilsētās vai mazos pagastos, ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir tiesības uz laikmetīgu bibliotēku, sakārtotu vidi un mūsdienīgu saturu. Esam pārliecināti, ka kopā mums izdosies paveikt skaistus, vērtīgus un paliekošus darbus!

Par Iedvesmas bibliotēkas simbolu izraudzīts LOGS. Logs ļauj ieplūst gaismai un svaigam gaisam, tas ļauj redzēt vairāk un tālāk. Vizuālās identitātes autors ir dizainers Artūrs Analts. 

 

Pieteikšanās Iedvesmas bibliotēkai 2023

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība aicina bibliotēkas pieteikties Iedvesmas bibliotēkai 2023

Bibliotēku pieteikumus gaidīsim līdz 2022. gada 31. augustam.

Par Iedvesmas bibliotēkām 2023 kļūs 3–5 bibliotēkas, kuru idejas būs aizraujošas, kvalitatīvas, pārliecinošas un pārdomātas. Izraudzītās idejas tiks īstenotas ar Biedrības ziedotāju atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu, sadarbojoties bibliotēkai, pašvaldībai un Biedrībai. Biedrība sniedz finansiālu atbalstu līdz 50% no īstenošanas izmaksām, organizatorisku atbalstu un iespēju saņemt profesionālu arhitektu un dizaineru konsultācijas.  

Projektā izraudzītās idejas tiks realizētas 2023. gadā. 

Iedrošinām piedalīties arī tās bibliotēkas, kuras savu pieteikumu iesniedza pagājušajā gadā, bet netika izraudzītas Iedvesmas bibliotēkai 2022.

 

Kas var pieteikties Iedvesmas bibliotēkai?

Pieteikties var ikviena bibliotēka, kurai ir redzējums par mūsdienīgām pārvērtībām savā bibliotēkā un kuras pašvaldība ir gatava līdzfinansēt projektu. 

 

Kādas idejas var pieteikt Iedvesmas bibliotēkai?

Projekta idejai jābūt par mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēkas vizuālajā tēla, tai jāsniedz reāli ieguvumi vietējai sabiedrībai. 

Šogad īpaši gaidīsim idejas par  kvalitatīviem dizaina un arhitektūras risinājumiem bibliotēkas telpās -  pārbūvi, iekārtošanu, aprīkošanu, paplašināšanu, jaunu interjeru, vides labiekārtošanu.

 

Kā pieteikties Iedvesmas bibliotēkai?

1. Iepazīstieties ar projekta nolikumu.

2. Radiet un formulējiet savu ideju, iepazīstiniet ar to pašvaldību. 

3. Sazinieties ar Biedrību, lai noskaidrotu radušos jautājumus par idejas atbilstību projektam, projekta sagatavošanu u.c., rakstot gaisma@gaisma.lv.

4. Sagatavojiet pieteikumu: aizpildiet veidlapu, sastādiet izmaksu tāmi, pievienojiet vizuālos materiālus, sagatavojiet pašvaldības apliecinājumu par līdzfinansējumu.

5. Pieteikumu parakstiet ar elektronisko parakstu un nosūtiet Biedrībai uz gaisma@gaisma.lv līdz 2022. gada 31. augustam.

Iedvesmas bibliotēkas nolikumu, veidlapu, pašvaldības apliecinājuma formu atradīsiet zemāk.

 

Kādu atbalstu bibliotēkām sniegs Biedrība?

Biedrība sniegs:

- finansiālu un ziedotāju atbalstu;

- organizatorisku atbalstu;

- iespēju saņemt profesionālu dizaineru un arhitektu konsultācijas;

- nodrošinās projekta publicitāti.

 

Kāds ir Iedvesmas bibliotēkas finansējuma princips?

Bibliotēkas var pieteikt idejas, kuru realizēšanai nepieciešamais finansējums ir 2000 – 20 000 EUR. Pašvaldības līdzfinansējumam jābūt vismaz 50%, Biedrības atbalsts būs līdz 50% no projekta izmaksām. Ja bibliotēkas iesniedz idejas, kuru īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums ir lielāks nekā 20 000 EUR, Biedrības piešķirtais finansējums būs 10 000 EUR un pašvaldībai jānodrošina pārējais idejas realizācijas finansējums. 

 

Kādi ir projekta termiņi?

Ideju pieteikumi bibliotēkām jāiesniedz elektroniski līdz 2022. gada 31. augustam.

Bibliotēkas, kuras izraudzītas dalībai Iedvesmas bibliotēka 2023,  tiks nosauktas 2022. gada decembrī. Bibliotēku idejas tiks realizētas 2023. gada laikā.

 

Papildu informācijai par Iedvesmas bibliotēku zvaniet 67843767 vai rakstiet gaisma@gaisma.lv.

 

IEDVESMAS BIBLIOTĒKA 2022

2021. gadā Iedvesmas bibliotēkai pieteicās 26 bibliotēkas. Pieteikto ideju spektrs bija plašs  –  āra lasītavu būve, bērnu un jauniešu lasītavu modernizēšana, jauno tehnoloģiju ieviešana, digitālo telpu izveide, bibliotēku telpu iekārtošana, grāmatu pakomātu uzstādīšana. 

Iedvesmas bibliotēkai 2022 izraudzītas 5 bibliotēkas, kuru idejas tiks realizētas 2022. gadā:

Valkas novada Ērģemes bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām. Iedvesmas bibliotēkā jaunā mājvieta tiks izremontēta, iekārtota, iegūs mūsdienīgu vizuālo veidolu un mēbeles. 

Pie Saldus novada Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra taps āra terase-lasītava, kur lasīt grāmatas un žurnālus, satikt domubiedrus, pieslēgties Wi-Fi, mācīties vai strādāt.

Tukuma novada Pūres bibliotēkā tiks izveidota Rotaļtēka - telpa brīvā laika pavadīšanai, rotaļām un lasīšanai pašiem mazākajiem lasītājiem un viņu vecākiem. Rotaļtēkā būs bagāts bērnu grāmatu un spēļu klāsts un īpaši veidota Grāmatu pils aktīvai laika pavadīšanai bibliotēkā.

Limbažu novada Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka īstenos sapni par āra terasi. Tā darbosies kā lasītava, radošo darbnīcu un pasākumu vieta. Šeit varēs satikties bibliotēkas lasītāji un savu brīvo laiku pavadīt bērni un jaunieši. 

Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu bibliotēka projekts Iedvesmas bibliotēka palīdzēs jauno mājvietu veidot vēl atraktīvāku un pievilcīgāku bērniem un jauniešiem. Bērnu lasītavai tiks radīts oriģināls grāmatu plaukts – Egle. 

 

Iedvesmas bibliotēka NOLIKUMS

Iedvesmas bibliotēka PIETEIKUMA VEIDLAPA

PAŠVALDĪBAS APLIECINĀJUMS

 

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri