Iedvesmas bibliotēka

Par projektu

Iedvesmas bibliotēka ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības ilgtermiņa projekts Latvijas publisko bibliotēku atbalstam. Biedrība vēlas iedrošināt bibliotēkas un pašvaldības pozitīvām pārmaiņām, atbalstīt skaistas idejas, palīdzēt bibliotēkām kļūt vēl mūsdienīgākām, pievilcīgākām un aicinošākām.

Katru gadu Iedvesmas bibliotēkā piedalīsies 3–5 bibliotēkas, kas ar Biedrības ziedotāju finansiālu atbalstu un pašvaldību līdzdalību piedzīvos pozitīvas iekšējās vai ārējas pārmaiņas un taps par iedvesmojošām kultūrvietām. Lielajās Latvijas pilsētās vai mazos pagastos, ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir tiesības uz laikmetīgu bibliotēku, sakārtotu vidi un mūsdienīgu saturu. Esam pārliecināti, ka kopā mums izdosies paveikt skaistus, vērtīgus un paliekošus darbus!

Par Iedvesmas bibliotēkas simbolu izraudzīts LOGS. Logs ļauj ieplūst gaismai un svaigam gaisam, tas ļauj redzēt vairāk un tālāk. Vizuālās identitātes autors ir dizainers Artūrs Analts. 

 

Kas var pieteikties Iedvesmas bibliotēkai?

Aicinām uz sadarbību bibliotekārus un pašvaldības, kas vēlas un ir gatavi realizēt jaunas idejas savās bibliotēkās. Pieteikties var ikviena bibliotēka, kurai ir redzējums par mūsdienīgām pārvērtībām savā bibliotēkā un kuras pašvaldība ir gatava līdzfinansēt projektu. Projektos, kuri Biedrību aizraus un pārliecinās, Biedrība kļūs par partneri - sniegs finansējumu līdz 50%, organizatorisku atbalstu un iespēju saņemt profesionālu arhitektu un dizaineru konsultācijas.

Bibliotēku pieteikšanās 2021. gadā notika līdz 31. augustam. Projektam pieteicās 26 bibliotēkas. Vairāk ŠEIT

Dalībai Iedvesmas bibliotēkā izraudzītās bibliotēkas tiks paziņotas 2021. gada decembrī un to idejas realizētas 2022. gadā. 

 

Kādas idejas var pieteikt Iedvesmas bibliotēkai

Projekta idejai jābūt par bibliotēkas pilnveidošanos, kvalitatīvi jaunām pārmaiņām bibliotēkas saturā vai vizuālajā tēla, tai jāsniedz reāli ieguvumi vietējai sabiedrībai. Īpašu uzmanību aicinām pievērst bērnu un jauniešu auditorijai. 

Iedvesmas bibliotēkā sagaidām idejas:

  • bibliotēku vides un piedāvājuma attīstīšanai,
  • kvalitatīvu dizaina un arhitektūras risinājumu īstenošanā telpu pārbūvē, paplašināšanā, labiekārtošanā,
  • jaunu pakalpojumu vai inovāciju ieviešanā un pārmaiņām atbilstošu mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, digitālo risinājumu un ierīču klāsta papildināšanā (taču projekts neparedz vienkāršu bibliotēkas datorparka atjaunošanu).

 

Kādu atbalstu bibliotēkām sniegs Biedrība?

Biedrība sniegs:

  •  finansiālu un ziedotāju atbalstu;
  • organizatorisku atbalstu;
  • iespēju saņemt profesionālu dizaineru un arhitektu konsultācijas;
  • nodrošinās projekta publicitāti.

 

Kāds ir Iedvesmas bibliotēkas finansējuma princips?

Bibliotēkas var pieteikt idejas, kuru realizēšanai nepieciešamais finansējums ir 2000 – 20 000 EUR. Pašvaldības līdzfinansējumam jābūt vismaz 50%, Biedrības atbalsts būs līdz 50% no projekta izmaksām.  Ja bibliotēkas iesniedz idejas, kuru īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums ir lielāks nekā 20 000 EUR, Biedrības piešķirtais finansējums būs 10 000 EUR un pašvaldībai jānodrošina pārējais idejas realizācijas finansējums. 

 

Papildu informācijai par Iedvesmas bibliotēku zvaniet 67843767 vai rakstiet gaisma@gaisma.lv.

 

Iedvesmas bibliotēka NOLIKUMS

Iedvesmas bibliotēka PIETEIKUMA VEIDLAPA

PAŠVALDĪBAS APLIECINĀJUMS

 

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri