Grāmata par LNB

Grāmatu „Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts” veido līdz šim neapkopots vizuālais un vēstures faktu materiāls, kas aptver 96 gadus. Tas ir stāsts par LNB, kurš sākas ar bibliotēkas dibināšanu 1919. gadā un atspoguļo Gaismas pils tapšanas ceļu no idejas līdz pilnīgi gatavai, iekārtotai un apdzīvotai ēkai.

Izdevumu veidojuši arhitekts Jānis Dripe un fotogrāfs Indriķis Stūrmanis.

LNB direktors Andris Vilks ir devis ieskatu par bibliotēkas krājumu, funkcijām un  iespējām. Grāmatas mākslinieks ir Juris Petraškevičs. Grāmata veltīta Nacionālās bibliotēkas ēkas arhitektūrai un tās autoram Gunāram Birkertam. Akcentēta partnerība ar Modri Ģelzi un minēts citu autoru devums. Lasītājiem ir iespēja iepazīties ar LNB projekta vēsturi, būvprocesu un ēkas inaugurāciju. Grāmatā atrodams bagātīgs attēlu klāsts, sākot ar pirmajām bibliotēkas skicēm un beidzot ar izcilām LNB interjera, ēkas apjoma un pilsētvides fotogrāfijām.

LNB veltītais izdevums īpašs arī tādēļ, ka saņēmis prestižo UNESCO patronāžu. Tas apliecina, ka pasaulē augstu novērtē LNB kā nozīmīgu zināšanu sabiedrības simbolu, tāpēc svarīgi ar grāmatas starpniecību par to stāstīt sabiedrībai gan Latvijā, gan pasaulē. Latvijā līdz šim neviens projekts nav guvis starptautisko UNESCO patronāžu.

Grāmata izdota, pateicoties ziedotāju un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Grāmatu iespējams iegādāties bibliotēkas veikalā "Draugu telpa" Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāvā vai, interesējoties LNB Atbalsta biedrībā (+ 371 67843767, gaisma@gaisma.lv).

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri