Bibliotēkas un grāmatas palīdz uzturēt piederības sajūtu Latvijai

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība kā nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija īsteno labdarības projektus un atbalsta LNB un Latvijas bibliotēkas, pateicoties ziedotājiem - cilvēkiem, kuri novērtē lasīšanas, grāmatu un bibliotēku nozīmi. Ikvienu ziedotāju un atbalstītāju uzskatām par savu domubiedru. Liels atbalsts ir mūsu tautieši visā pasaulē. Dzīvojot ārvalstīs, bibliotēkas, latviešu valoda un kultūra iegūst īpašu nozīmi. Bibliotēkas glabā tautas mantojumu, ļauj piekļūt pasaules zināšanām, palīdz uzturēt kultūru, valodu, tradīcijas. Mēs vēlamies, lai tās būtu mūsdienīgas kultūrvietas Latvijas pilsētās, draudzīgas vietas bērniem, kuri mācās lasīt, iepazīst grāmatas un pasauli. 

Lai stāstītu par Biedrības aktivitātēm, notikumiem bibliotēkās un iedvesmotu lasīt lielus un mazus tautiešus arī ārpus Latvijas robežām, Biedrība sadarbojas ar latviešu laikrakstiem un diasporu organizācijām visā pasaulē. Priecājamies, ka tagad esam uzsākuši jaunu sadarbību - ar portālu latviesi.com.  

Liela daļa Latvijas iedzīvotāju jūtas piederīgi un savā ikdienā seko līdzi vai pat piedalās vairāk nekā tikai vienas pilsētas vai novada dzīvē. Arī ārpus Latvijas dzīvo vairāk nekā 500 000 latviešu, no kuriem liela daļa ir mobilie pilsoņi, kas regulāri ceļo un ar vienu kāju dzīvo Latvijā, ar otru strādā ārvalstīs. Lai stiprinātu piederības sajūtu un demokrātisko kultūru Latvijā, biedrība Latviesi.com ar Sabiedrības Integrācijas fonda un Kultūras ministrijas atbalstu jau otro gadu palīdz sadarbības partneriem Latvijā uzrunāt un iesaistīt jaunu mērķauditoriju savu pilsētu vai novadu attīstībā - tautiešus, kuri uz noteiktu laiku fiziski neatrodas savos dzimtajos novados. 

“Sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām un reģionālajiem medijiem šī ir lieliska iespēja situācijās, kad tas tiešām ir nepieciešams, kā, piemēram, pilsētas svētki, virtuālas sabiedrības līdzdalības iespējas vai ar atgriešanos novadā saistīta informācija, sasniegt savus novadniekus arī pāri robežām, kuri, kā rāda mūsu pieredze - domās un darbos turpina būt piederīgi un meklēt veidus, kā piedalīties arī attālināti”, stāsta Latviesi.com vadītājs Indulis Bērziņš.

Biedrība Latviesi.com jau vairāk nekā 18 gadus veido šobrīd nu jau lielāko Latvijas diasporas mediju un vienīgo Latvijā, kas savos publicitātes kanālos sasniedz vairāk nekā 300 000 latviešu visā pasaulē, tostarp Latvijas iedzīvotājus un mobilos pilsoņus, kuriem interesē informācija, kas uzrunā latviešus pāri fiziskām dzimtenes un novadu robežām.

Latviesi.com komanda ikdienā seko līdzi informācijai ar līdzdalību pāri robežām un remigrāciju saistītos jautājumos, to apkopojot, kā arī nepieciešamības gadījumā pielāgojot vai papildinot un ar tiešām saitēm uz sadarbības partneru - NVO, pašvaldību vai reģionālo mediju mājaslapām - izziņojot sadaļā https://www.latviesi.com/regioni, vidžetos sadarbības partneru tīklā, kā arī Latviesi.com sociālo mediju tīklu kanālos, tādējādi stiprinot Latvijas iedzīvotāju, mobilo pilsoņu un latviešu visā pasaulē piederības sajūtu saviem novadiem un līdzdalību kopīgā darbā Latvijai!

Sanita Kitajeva (LNB Atbalsta biedrība), Roberts Gorodko (Latviesi.com žurnālists)

 

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri