Gulbenē atklāj Iedvesmas bibliotēku

Gulbenes novada bibliotēkā īstenots projekts IEDVESMAS BIBLIOTĒKA un atklāta lasītava bērniem un jauniešiem. IEDVESMAS BIBLIOTĒKA ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) projekts, lai atbalstītu un iedrošinātu Latvijas bibliotēkas radīt mūsdienīgu un pievilcīgu vidi lasītājiem. 2023. gadā tas deva iespēju Gulbenes novada bibliotēkai īstenot ilgi gaidītas pārmaiņas bērnu lasītavā – jaunu vizuālo veidolu un aktivitāšu iespējas. Lasītava ir izremontēta un iekārtota ar īpaši bibliotēkai projektētām pārdomāta un funkcionāla dizaina mēbelēm, izveidota ērta, pievilcīga un aicinoša vide jaunākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Telpas vizuālo identitāti palīdzēja radīt projekta IEDVESMAS BIBLIOTĒKA  eksperte - arhitekte Nita Apsīte. Jaunais lasītavas iekārtojums piemērots dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, te ir zonas gan radošām nodarbībām, mācībām, galda spēlēm un atpūtai, gan lasīšanai vienatnē.

LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone: “Bibliotēku loma šodien ir īpaši nozīmīga, lai nākamās paaudzes apgūtu lasītprasmi, atrastu lasītprieku un uzturētu latviešu valodu dzīvu un bagātu. Mūsdienīga un pievilcīga vide ļauj jaunākajiem lasītājiem bibliotēkā justies gaidītiem un ieinteresē iepazīt bibliotēku un grāmatas. IEDVESMAS BIBLIOTĒKA ir apliecinājusi, ka katrā bibliotēkā, kur notikušas pozitīvas pārmaiņas, apmeklētāju skaits strauji pieaug un bibliotēka var darboties kvalitatīvi jaunā līmenī. Lai bērnu un jauniešu lasītava kļūst par vienu no jauno gulbeniešu iecienītākajām vietām!” 

Projektu īstenoja Gulbenes novada bibliotēka sadarbībā ar Biedrību, pateicoties Biedrības ziedotāju atbalstam un Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumam. Gulbenes novada bibliotēkas vadītāja Sabīne Jefimova: Bērnu bibliotēka Gulbenē vienmēr ir bijusi labi apmeklēta. Lai arī saturiski tā piesaista mazākus un lielākus lasītājus, apzinājāmies, ka bibliotēkas vide bērniem bija morāli un fiziski novecojusi. Projekta pieteikumā norādījām, ka vēlamies radīt modernu, ērtu, funkcionālu telpu, lai bibliotēkas apmeklējums sevī ietver ne tikai grāmatu apmaiņu, bet veicina grāmatu lasīšanu uz vietas. IEDVESMAS BIBLIOTĒKAS projekts mūsu ieceres ir realizējis vislabākajā veidā! Jāatzīst, ka mūsu domu lidojums un vizuālā vīzija bija vienkāršāka un tieši sadarbībā ar projekta eksperti - arhitekti Nitu Apsīt,  izdevās radīt iedvesmojošu, mūsdienu bērniem un jauniešiem atbilstošu lasītavu!”

Lasītavas mēbeļu izgatavošanai koncerna AS Latvijas Finieris struktūrvienība AS Riga Wood Baltic ziedoja Latvijā ražotus un ilgtspējīgus materiālus – videi un lasītājiem draudzīgu bērza saplāksni. AS Latvijas Finieris kļuvis par lielāko IEDVESMAS BIBLIOTĒKAS  atbalstītāju, palīdzot īstenot projektu četrās Latvijas bibliotēkās. Tā uzmanības lokā ir arī citas bibliotēku aktivitātes un lasītveicināšana, bet kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, Latvijas Finieris kļuvis par vienu no lielākajiem Ukrainas valsts un tautas atbalstītājiem, ziedojot naudu un materiālus vairāku miljonu eiro apmērā. 

Kā apliecinājumu dalībai un veiksmīgai idejas īstenošanai Gulbenes novada bibliotēka saņēma IEDVESMAS BIBLIOTĒKA  simbolu – LOGU. Simboliskās balvas autors ir dizainers Artūrs Analts. LOGS asociējas ar gaismu un atvērtību, ļauj ieraudzīt vairāk un tālāk. 

Projektu IEDVESMAS BIBLIOTĒKA  Biedrība uzsāka 2021. gadā un aicināja bibliotekārus pieteikt idejas par pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēku vidē. Projekts tiek īstenots ar Biedrības ziedotāju atbalstu un pašvaldību līdzfinansējumu. Par iedvesmas bibliotēkām jau kļuvušas Valkas novada Ērģemes bibliotēka, Saldus novada Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Tukuma novada Pūres bibliotēka, Limbažu novada Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka, Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu bibliotēka. Šobrīd projekts tiek īstenots Alūksnes novada Mālupes bibliotēkā un Jelgavas novada Valgundes bibliotēkā. Tikko nosauktas 2024. gada Iedvesmas bibliotēkas, kuru idejas tiks realizētas nākamgad – Smiltenes novada Blomes bibliotēka, Jūrmalas Centrālā bibliotēka, Ropažu bibliotēka un Tukuma novada Smārdes pagasta bibliotēka.2024. gads būs projekta Iedvesmas bibliotēka noslēdzošais gads. 

2023. gada 20. decembrī

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mūsu draugi un sadarbības partneri