"Iedvesmas bibliotēkā" tapusi āra lasītava Vilzēnos

Limbažu novada Vilzēnu bibliotēka projektā Iedvesmas bibliotēka īstenojusi ideju par āra lasītavu. 13. jūlijā tā svinīgi atklāta un uzņēmusi pirmos apmeklētājus. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) projekts Iedvesmas bibliotēka ir iespēja Latvijas bibliotēkām saņemt atbalstu un īstenot idejas par pievilcīgu vidi, mūsdienīgiem arhitektūras un dizaina risinājumiem savās bibliotēkās. 

Vilzēnu bibliotēkas āra lasītava tapusi līdzās bibliotēkai pašā pagasta centrā. Šī būs vieta pasākumiem, nodarbībām, meistarklasēm un mūsdienīga vide visu paaudžu iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai ar grāmatu vai kopā būšanai ar domubiedriem. Āra lasītava ir pietiekami plaša dažādām norisēm, tā veidota no koka, ar slēgtu centrālo daļu, aprīkota ar soliem un sēžammaisiem. Jaunā lasītava ir iespēja Vilzēnu bibliotēkai būt vēl tuvāk saviem lasītājiem, iziet ārpus telpām un paplašināt pakalpojumus. Bibliotēka cer piesaistītu jaunus apmeklētājus, īpaši bērnus un jauniešus. Āra lasītavu izgatavoja un uzstādīja pašmāju uzņēmums SIA Timbero Latvia. 

Projektu īstenoja Vilzēnu bibliotēka un Braslavas pagasta pārvalde sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību. Biedrība sniedza finansiālu un organizatorisku atbalstu un iespēju Vilzēnu bibliotēkai savas idejas īstenošanā saņemt profesionāla un pieredzējuša arhitekta Daiņa Bērziņa konsultācijas. Lasītava tapa, pateicoties Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējumam un SIA Timbero Latvia atbalstam.

Karina Pētersone: “Bibliotēkas jau sen no grāmatu krātuvēm kļuvušas par kultūras, satikšanās un radošuma vietām, nereti tās ir pilsētu un pagastu sirds un pulcēšanās centrs. Pateicoties Iedvesmas bibliotēkai, tagad šāda pievilcīga un aicinoša vieta būs arī Vilzēnos. Vilzēnu bibliotēkas sapnis par āra lasītavu apliecina, ka mūsdienās bibliotēkas meklē veidus, kā iziet ārpus ēku robežām un būt tuvāk saviem lasītājiem. Lai Vilzēnos satiekas bibliotēka un apmeklētājs, grāmatas un lasītāji!”

Kā apliecinājumu dalībai projektā katra bibliotēka saņem balvu – Iedvesmas bibliotēkas simbolu LOGU. Tā autors ir dizainers Artūrs Analts. LOGS tagad atradīsies arī Vilzēnu bibliotēkas āra lasītavā.

Vilzēnu bibliotēkas vadītāja Agrita Graudiņa: Mana vīzija bija radīt Vilzēnos estētisku saliņu un mūsdienīgu vidipaplašināt bibliotēku ārtelpā, izveidojot vietu, kur pabūt ar grāmatu un kopā radīt. Prieks, ka šis projekts guva ieinteresētību un finansiālu atbalstu gan no pašvaldības, gan LNB Atbalsta biedrības, lai ne tikai pilsētās, bet arī pagastos rodas arvien vairāk mūsdienīgu kultūrvietu. Jo ne tikai cilvēks rada vidi, bet arī vide veido cilvēku.

SIA Timbero Latvia ne vien izgatavoja un uzbūvēja āra lasītavu, bet arī ziedoja daļu materiālu un dāvināja sēžammaisus. Reinis Virza, SIA Timbero Latvia pārstāvis: “Timbero Latvia bija liels gods piedalīties šī projekta realizēšanā un atbalstīšanā. Bibliotēka ir vieta, kur cilvēki izglītojas, socializējas un kvalitatīvi pavada savu laiku, tādēļ visai Timbero Latvia komandai šīs projekts ir īpašs, jo mūsu darbības pamatideja ir “Ar cieņu pret vidi un cilvēku”. Lai Vilzēnu bibliotēkas lasītāju karšu izdošana ne dienu neapstājas!”

Vilzēnu bibliotēka ir viena no piecām Iedvesmas bibliotēka 2022 dalībniecēm. Dalību projektā jau noslēgusi Valkas novada Ērģemes bibliotēka un pārcēlusies uz jauno mājvietu. Iedvesmojošas pārmaiņas piedzīvo arī Saldus novada Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Tukuma novada Pūres bibliotēka, Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu bibliotēka. Projektu Biedrība uzsāka 2021. gadā un aicināja bibliotekārus pieteikt idejas par pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēku vidē. Šogad izsludināta jauna pieteikšanās Iedvesmas bibliotēkai 2023. Biedrība bibliotēku pieteikumus gaidīs līdz 31. augustam un izraudzītās idejas kopīgi realizēs 2023. gadā. 

 

Foto: Sanita Kitajeva, Beāte Kožina, Olita Rozenberga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mūsu draugi un sadarbības partneri