Izdota "Imants Ziedonis. Bibliogrāfija"

Ceturtdien, 30. maijā, plkst.16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) K. Barona ielā 14, noslēdzoties dzejnieka Imanta Ziedoņa mēnesim, notiks grāmatas "Imants Ziedonis. Bibliogrāfija" 1. sējuma "Imanta Ziedoņa darbi" atvēršanas svētki. Ierakstos skanēs dzejnieka balss. Par spilgtākiem sadarbības brīžiem stāstīs dzejnieka Rakstu sastādītāja Andra Konste un fotogrāfs Gunārs Janaitis.

Bibliogrāfija tapusi ar VKKF, LR Kultūras ministrijas, Rīgas domes, Latvijas Bibliotekāru biedrības un LNB Atbalsta biedrības atbalstu.

Par dzejnieka, rakstnieka, publicista, kultūras un sabiedriskā darbinieka Imanta Ziedoņa nozīmi latviešu kultūrā runāts daudz un dažādos aspektos. "Bibliogrāfijas" 1. sējuma 744 lappusēs Ziedoņa daudzpusīgais devums atklājas vairāk nekā 4 000 ierakstos. Rādītājā ietverti galvenokārt publicētie darbi: grāmatas, materiāli no periodiskajiem izdevumiem, teksta daļas, notis, skaņu ieraksti, elektroniskie resursi un izdevumi Braila rakstā.

Bibliogrāfiju sastādījušas Māra Izvestnija un Agra Turlaja. Rādītāju ievada literatūrzinātnieces Andras Konstes apcere. Darbi kārtoti pa žanriem, savukārt rādītāja zinātnisko vērtību palielina virkne palīgrādītāju. Svarīgākie no tiem ir I. Ziedoņa darbu alfabētiskie rādītāji (arī svešvalodās tulkotie darbi) un personu rādītājs.

Mūsu draugi un sadarbības partneri