Latviešu bērni ārvalstīs iesaistās “Grāmatu startā”

Lasīšanas veicināšanas programmai “Grāmatu starts” pievienojušās latviešu skolas un bibliotēkas ārvalstīs, tajā iesaistīsies 130 latviešu bērni un viņu ģimenes. Pateicoties LR Ārlietu ministrijas atbalstam un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrības ziedotājiem, “Grāmatu starts” šogad notiks ASV, Lielbritānijā, Austrijā, Vācijā, Jaunzēlandē, Beļģijā, Islandē, Īrijā. “Grāmatu starts” ir lasīšanas veicināšanas programma 3-4 gadus veciem bērniem, ko īsteno LNB Atbalsta biedrība un LNB Bērnu literatūras centrs. Kopš 2014. gada lasīšanas programma notiek Latvijas bibliotēkās – aicina ģimenes uz pirmo tikšanos ar bibliotēku, iepazīstina ar grāmatu pasauli un mudina lasīt. Ārvalstīs dzīvojošajiem bērniem tā ir iespēja iepazīt latviešu kultūru un literatūru, mācīties latviešu valodu un tradīcijas, stiprināt piederības sajūtu Latvijai. 

Karina Pētersone, LNB Atbalsta biedrības direktore: “Katrs latvietis Latvijā un pasaulē ir mūsu kultūras un valodas nesējs un sargātājs. Ārpus Latvijas “Grāmatu starts” ir vairāk nekā lasīšanas veicināšanas programma. Tā ir iespēja ne tikai satikties ar grāmatām un lasītprieku, bet veidot saikni un būt tuvu Latvijai, iepazīt tradīcijas, vērtības, kultūru, bagātināt valodu.”

LR Ārlietu ministrija: “Mēs esam gandarīti, ka Ārlietu ministrijai ir iespējams sniegt savu atbalstu arī šādas, tik ļoti vērtīgas programmas realizēšanā. Lasīšana ir prasme, kas attīsta radošumu, iztēli un valodu, – tas ir viens no lielajiem ilgtermiņa ieguvumiem visai dzīvei. Novēlu kā lielam, tā mazam diasporas lasītājam interesi par grāmatām, zināšanām un latviešu valodu saglabāt arī turpmāk!”

Lasīšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros bērni un ģimenes iesaistās “Pūčulēnu skolā” – izzinošās, attīstošās un radošās nodarbībās. Katrs mazais dalībnieks saņem “Grāmatu starta” komplektu – krāsainā mugursomiņā ietilpst Ineses Zanderes un Rūtas Briedes bilžu grāmata “Vai grāmatai ir knābis?”, mīļlietiņa un brošūra vecākiem par lasītprieka veicināšanu. Pateicoties Latvijas izdevniecībām “Latvijas Mediji”, “Pētergailis” un “Liels un mazs”, “Grāmatu starta” komplekts papildināts ar vairākām bērnu grāmatām latviešu valodā. Izdevniecības dāvinājušas to izdotās grāmatas, lai ārpus Latvijas dzīvojošajiem bērniem būtu daudzveidīgākas iespējas lasīt latviski, apgūt un bagātināt valodu. 

Izdevniecības "Latvijas Mediji" galvenā redaktore Inga Ābelīte: "Dzimtajā valodā lasoši bērni ir dzīvs apliecinājums kultūras ilgtspējai, tādēļ esam priecīgi, ka  “Latvijas Mediju” izdotās grāmatas ceļos pie lasītājiem ārpus Latvijas robežas. Gribētos novēlēt, lai šo grāmatu lasīšana rada ne vien prieku, bet kalpo arī kā iedvesma un  ģimenes kopību veicinošs rituāls."

Lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts” notiek ar LNB Atbalsta biedrības ziedotāju, Ziedot.lv, LR Ārlietu ministrijas un LR Kultūras ministrijas atbalstu. Ziedot projektam iespējams www.gaisma.lv. Katrs ziedojums ļauj programmā iesaistīt vēl vairāk mazo lasītāju Latvijā un ārpus tās, palīdz stiprināt lasīšanas tradīciju ģimenēs un vairo bērnos lasītprieku.

Foto: Karīna Miezāja, Sanita Kitajeva

1
2
3

Mūsu draugi un sadarbības partneri