Latvijas bibliotēkām dāvina Pītera Stroda „Pareizraksteibas vōrdneicu”

Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības un privāto ziedotāju atbalstu savā 80-tajā dzimšanas dienā izdota atjaunotā Pītera Stroda „Pareizraksteibas vōrdneica”. Pirmo reizi tā izdota 1933. gadā. Vārdnīca atkārtoti laista klajā, lai uzsvērtu Latgales kultūrmantojuma un valodas unikalitāti un atgādinātu par tās aizsardzību un saglabāšanu.

Vārdnīcas 950 eksemplāri tiks dāvināti Latvijas reģionālajām bibliotēkām, Rīgas Centrālajai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kā arī ar Latgali saistītām skolu bibliotēkām.

„Pareizraksteibas vōrneicu” pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības pasūtījuma izdevis „Latgolas Kultūras centra izdevnīceiba” Rēzeknē, mūsdienīgojot tās salikumu un papildinot ar informāciju par autoru.

LNB Atbalsta biedrības valdes loceklis Georgs Turlajs saka: „Ir patiesi neaprakstāma gandarījuma sajūta, ka mūsu ģimenes – arī māmiņas Renātes un sievas Lilitas nolēmums uzsākt šo Vōrdneicas atgriešanas darbu, ir īstenojies. Protams, tas bija iespējams tikai pateicoties saprotošu cilvēku un organizāciju līdzatbalstam, par ko saku lielu PAĻDIS. Šajā „Pareizrakstības vōrdneica” ir pamatu pamati, uz kuriem balstījās un balstās latgaļu rakstu valoda, jo visus ilgos padomijas gadus daudziem ļaudīm Latgalē garīgā rakstura un lūgšanu grāmatas bija vienīgais latgaliskās rakstības pieturas punkts, kas palīdzēja to saglabāt. Tāpēc daļu Vōrdneicas papildus metiena ziedojām Rēzeknes-Aglonas diecēzei. Novēlu ikkatram no mums kaut ko labu paveikt, lai uz pieminekļa „Latgales Māra” Rēzeknē rakstītie vārdi „Vienoti Latvijai” tiktu piepildīti ar saturu!”

Atbalstot Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvu par skolēnu un skolotāju nodrošināšanu ar digitālajiem mācību līdzekļu, šim Vōrdneicas izdevumam tika izveidota arī brīvpieejas digitālās grāmatas versija, kas bezmaksas ir lietojama uz dažādām elektroniskajām iekārtām. Šo iniciatīvu atbalstīja izdevniecība „Lielvārds”. Digitālā formātā vārdnīca pieejama – www.ldb.lv/pspv .

Pīters Strods kā 1928.gadā Izglītības ministrijas ieceltais Latgaliešu valodas pareizrakstības komisijas priekšsēdētājs tieši 80 gadus atpakaļ sastādīja un izdeva latgaļu izloksnes pareizrakstības vārdnīcu, kas balstās uz 1929.gada 19.jūnijā ministrijas apstiprināto komisijas izstrādāto ortogrāfijas projektu. Vōrdneicas ievadā ir sniegti galvenie pareizrakstības likumi un vārdu locīšanas paraugi. Atkārtots 1933.gada grāmatas izdevums Daugavpilī gaismu ieraudzīja arī 1990.gadā.

Papildus informācija: Sanita Kitajeva, LNB Atbalsta biedrība, 67843767, 29355624, sanita@gaisma.lv

 

Mūsu draugi un sadarbības partneri