​Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība svin 25 gadus (ar foto galeriju)

Otrdien, 28. martā notika LNB Atbalsta biedrības kopsapulce, ar kuru biedrība vienlaikus atzīmēja 25 gadus kopš tās dibināšanas. 

Biedrība pateicas ikvienam biedram par līdzdalību. Paldies par apsveikuma vārdiem, atmiņu stāstiem un vēlējumiem LNB direktoram Andrim Vilkam, bijušajam valdes priekšsēdētājam Viesturam Tamužam, Biedrības dibinātāju pārstāvjiem Ojāram Rubenim, Ērikam Hānbergam, Inesei Zanderei, Dārijai Juškevičai!

LNB Atbalsta biedrību 1998. gadā dibināja vairāk nekā 200 sabiedrībā zināmi cilvēki – rakstnieki, politiķi, kultūras un izglītības darbinieki, žurnālisti, juristi, uzņēmēji, izdevēji, izsakot atbalstu jaunas Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecībai un uzsākot ziedojumu vākšanu. Biedrība ir viena no pirmajām šāda veida organizācijām, kuras pamatā bija pozitīva apņemšanās un sabiedrības apvienošanās Gaismas pils idejas atbalstam – mūsdienīgai bibliotēkai lasītājiem, piemērotai videi Latvijas kultūras mantojumam un aktuālām zināšanām. 

Laikā gaitā Biedrība apliecinājusi savu ilgtspēju, un tās mērķis kļuvis daudzpusīgāks. Šodien tā apvieno bibliotēku un grāmatu draugus, atbalsta bibliotēkas visā Latvijā un veicina lasīšanu. Arī pēc Gaismas pils atvēršanas Biedrība turpina īstenot valsts mēroga kultūras, izglītības un labdarības projektus, lai atbalstītu un iedvesmotu bibliotēkas kļūt saturā bagātām un vizuāli mūsdienīgām Latvijas kultūrvietām. Biedrība izdod grāmatas, veido izstādes, organizē lasīšanas veicināšanas pasākumus, īsteno bibliotēku vides un pakalpojumu uzlabošanas projektus.Biedrības darbību atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, tās labdarības projekti iespējami, pateicoties ziedotāju atbalstam. Pateicībā par atbalstu ziedotāju vārdi apkopoti elektroniskajā Ziedotāju grāmatā un iemūžināti LNB ēkā- Lielajā ziedotāju sienā un pie bibliotēkas plauktiem, galdiem, krēsliem. Kopumā 25 gadu laikā Biedrības saņemtais atbalsts pārsniedz 2 miljonus eiro. 

Šī brīža nozīmīgākie un aktuālākie Biedrības projekti ir lasīšanas veicināšanas projekts bērniem “Grāmatu starts”, projekts pozitīvām pārvērtībām Latvijas bibliotēkās – “Iedvesmas bibliotēka”, kā arī LNB Draugu telpas jeb bibliotēkas veikala uzturēšana.  

Biedrību vada valdes priekšsēdētāja Undīne Būde, tās direktore ir Karina Pētersone. Kopsapulcē pārvēlēti un Biedrības valdē darbu turpinās valdes locekļi Jānis Dripe un Dzintra Dzene, valdei pievienojas jauna valdes locekle - Velta Holcmane. Sveicam ar ievēlēšanu LNB Atbalsta biedrības valdē!

Aicinām ielūkoties prezentācijā par nozīmīgākajiem Biedrības darbiem un projektiem 1998-2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mūsu draugi un sadarbības partneri