In memoriam. Biruta Veldre

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības vārdā izsakām līdzjūtību Biedrības biedres Birutas Veldres tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem, viņu mūžībā pavadot. 

Biruta Veldre (1934-2023) ir pazīstama dokumentālo filmu režisore, kas iemūžinājusi un atspoguļojusi Latvijas dzīves norises daudzu desmitu gadu garumā. Biruta Veldre kopš Biedrības pirmsākumiem bijusi tās biedre, aktīvs bibliotēkas draugs un atbalstītājs. Režisore ar patiesu interesi sekojusi līdzi un dokumentējusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas tapšanas gaitu un notikumus un veidojusi vēsturisku videomateriālu par Birkertu dzimtu. Latvijas Nacionālā bibliotēka glabā bagātīgu Birutas Veldres videokolekciju. 

Mūsu draugi un sadarbības partneri