Par Draugu telpas apmeklējumu aicinām vienoties iepriekš

Ņemot vērā situāciju valstī un saprotot Draugu telpas apmeklētāju piesardzīgo attieksmi, pieņemts lēmums jūnijā slēgt Draugu telpas durvis.

Aicinām pircējus, kuriem ir interese un vēlēšanās veikt pirkumus, vienoties par Draugu telpas veikala apmeklējumu, zvanot 26565471.

Informācija, kad Draugu telpa atkal atsāks darboties ierastajā režīmā, tiks publicēta www.gaisma.lv, Draugu telpas un LNB Atbalsta biedrības Facebook lapās.  

 

LNB Atbalsta biedrība

67843767, gaisma@gaisma.lv, www.gaisma.lv

Mūsu draugi un sadarbības partneri