Pieteikšanās Iedvesmas bibliotēkai 2023

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) izsludina otro pieteikšanos projektam Iedvesmas bibliotēka

Iedrošinām bibliotēkas īstenot sapņus par mūsdienīgu bibliotēku savā novadā! Aicinām pieteikt idejas par pozitīvām pārmaiņām, jauniem arhitektūras un dizaina risinājumiem bibliotēkā un saņemt atbalstu to īstenošanai. 

Bibliotēku pieteikumus gaidīsim līdz 2022. gada 31. augustam.

Par Iedvesmas bibliotēkām 2023 kļūs 3–5 bibliotēkas, kuru idejas būs aizraujošas, kvalitatīvas, pārliecinošas un pārdomātas. Izraudzītās idejas tiks īstenotas ar Biedrības ziedotāju atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu, sadarbojoties bibliotēkai, pašvaldībai un Biedrībai. Biedrība sniedz finansiālu atbalstu līdz 50% no īstenošanas izmaksām, organizatorisku atbalstu un iespēju saņemt profesionālu arhitektu un dizaineru konsultācijas.  

Projektā izraudzītās idejas tiks realizētas 2023. gadā. 

Aicinātas piedalīties arī tās bibliotēkas, kuras savu pieteikumu iesniedza pagājušajā gadā, bet netika izraudzītas Iedvesmas bibliotēkai 2022.

Iedvesmas bibliotēka ir Biedrības ilgtermiņa projekts (2022-2024), lai atbalstītu pozitīvas pārmaiņas bibliotēkās, palīdzētu tām kļūt vēl mūsdienīgākām, pievilcīgākām un aicinošākām. Tieši tādēļ par projekta simbolu kļuvis LOGS. Logs ļauj ieplūst gaismai un svaigam gaisam, ļauj redzēt vairāk un tālāk. 

Šogad iedvesmojošas pārmaiņas jau notiek Valkas novada Ērģemes bibliotēkā, Saldus novada Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā, Tukuma novada Pūres bibliotēkā, Limbažu novada Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkā, Aizkraukles novada Pļaviņu bērnu bibliotēkā. Tiek iekārtotas bibliotēku jaunās telpas, top āra lasītavas, rotaļtēka un oriģinālas bibliotēku mēbeles.

Kas var pieteikties Iedvesmas bibliotēkai?

Pieteikties var ikviena bibliotēka, kurai ir redzējums par mūsdienīgām pārvērtībām savā bibliotēkā un kuras pašvaldība ir gatava līdzfinansēt projektu. 

Kādas idejas var pieteikt Iedvesmas bibliotēkai?

Projekta idejai jābūt par mūsdienīgām pārmaiņām bibliotēkas vizuālajā tēla, tai jāsniedz reāli ieguvumi vietējai sabiedrībai. Šogad īpaši gaidīsim idejas par  kvalitatīviem dizaina un arhitektūras risinājumiem bibliotēkas telpās -  pārbūvi, iekārtošanu, aprīkošanu, paplašināšanu, jaunu interjeru, vides labiekārtošanu.

Kā pieteikties Iedvesmas bibliotēkai?

1. Iepazīstieties ar projekta nolikumu.

2. Radiet un formulējiet savu ideju, iepazīstiniet ar to pašvaldību. 

3. Sazinieties ar Biedrību, lai noskaidrotu radušos jautājumus par idejas atbilstību projektam, projekta sagatavošanu u.c., rakstot gaisma@gaisma.lv.

4. Sagatavojiet pieteikumu: aizpildiet veidlapu, sastādiet izmaksu tāmi, pievienojiet vizuālos materiālus, sagatavojiet pašvaldības apliecinājumu par līdzfinansējumu.

5. Pieteikumu parakstiet ar elektronisko parakstu un nosūtiet Biedrībai uz gaisma@gaisma.lv līdz 2022. gada 31. augustam.

Iedvesmas bibliotēkas nolikums, veidlapa, pašvaldības apliecinājuma forma - zemāk.

Kādu atbalstu bibliotēkām sniegs Biedrība?

Biedrība sniegs:

- finansiālu un ziedotāju atbalstu;

- organizatorisku atbalstu;

- iespēju saņemt profesionālu dizaineru un arhitektu konsultācijas;

- nodrošinās projekta publicitāti.

Kāds ir Iedvesmas bibliotēkas finansējuma princips?

Bibliotēkas var pieteikt idejas, kuru realizēšanai nepieciešamais finansējums ir 2000 – 20 000 EUR. Pašvaldības līdzfinansējumam jābūt vismaz 50%, Biedrības atbalsts būs līdz 50% no projekta izmaksām. Ja bibliotēkas iesniedz idejas, kuru īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums ir lielāks nekā 20 000 EUR, Biedrības piešķirtais finansējums būs 10 000 EUR un pašvaldībai jānodrošina pārējais idejas realizācijas finansējums. 

Kādi ir projekta termiņi?

Ideju pieteikumi bibliotēkām jāiesniedz elektroniski līdz 2022. gada 31. augustam.

Bibliotēkas, kuras izraudzītas dalībai Iedvesmas bibliotēka 2023,  tiks nosauktas 2022. gada decembrī. Bibliotēku idejas tiks realizētas 2023. gada laikā.

 

Iedvesmas bibliotēka NOLIKUMS

Iedvesmas bibliotēka PIETEIKUMA VEIDLAPA

PAŠVALDĪBAS APLIECINĀJUMS

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība

67843767, gaisma@gaisma.lv

Mūsu draugi un sadarbības partneri