M. Kosteņecka "Mans XX gadsimts"

LNB Atbalsta biedrība izdevusi publicistes, rakstnieces un žurnālistes Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu "Mans XX gadsimts". 

Atmiņu krājumu veido divas grāmatas – “Mans XX gadsimts” un “Vēstules no XX gadsimta” latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību – Atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm.

Grāmata „Mans XX gadsimts“ sarakstīta kopā ar žurnālistu Georgu Stražnovu kā divu laikabiedru saruna «skype» par Latvijas vēsturei svarīgiem pagriezienu punktiem caur personiskās dzīves pieredzes prizmu. 

“Vēstules no XX gadsimta” Marina Kosteņecka dalās ar lasītāju vēstulēm un stāsta par vēsturiskām situācijām, kurās tās tapušas.

Abās grāmatās autores dokumentētās atmiņas atklāj unikālu latviešu un krievu tautas dvēseli un gara spēku. Tās ļauj izzināt, vērtēt un diskutēt par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā. 

Grāmatu priekšvārdus rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts Skujenieks.

Atmiņu krājumu "Mans XX gadsimts" var iegādāties LNB Draugu telpā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Aicinām rakstīt sandra@gaisma.lv vai zvanīt 26565471 un vienoties par iegādi un saņemšanas vai piegādes iespējām. Katras grāmatas cena - 17 EUR, komplekta cena - 30 EUR. 

 
Grāmatu izdošanu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, Baltic International Bank,  “Kalēju biedrība”, Latvijas Gāze, Rīgas dome, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Mūsu draugi un sadarbības partneri