KATRA VĀRDS – GAISMAS PILĪ

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība dod iespēju ikvienam atstāt liecību par sevi nākamajām paaudzēm jaunajā bibliotēkas ēkā. Projektā „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī” jau 530 ziedotāji izvēlējušies savus vārdus iemūžināt īpašā grāmatā, plāksnītē pie bibliotēkas krēsliem, galdiem, plauktiem, lasītavām vai lielajā ziedotāju sienā. Daudzi ziedotāji izmanto iespēju plāksnītē Gaismas pilī iegravēt savu tuvinieku, draugu, bijušo skolotāju vārdus.

Savulaik Latvijas Nacionālās operas aicinājumam iemūžināt savu vārdu pie krēsla atsaucās daudzi tās draugi un atbalstītāji.. Atbilstoši ziedojuma apjomam, Gaismas pilī iemūžināt savu vārdu var sākot ar 1 latu:  par Ls 1-99 ziedojumu – Ziedotāju grāmatā; sākot no Ls 100 ziedojuma – lielajā ziedotāju sienā; Ls 300 – pie krēsla; Ls 500 – pie galda; Ls 1000 – pie plaukta; Ls 50 000 un vairāk – pie lasītavas. Katrs ziedotājs saņem īpašu apliecinājumu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde: „Aicinu iesaistīties ikvienu domubiedru un uzņēmējus un ziedot, lai Gaismas pili iedzīvinātu un piepildītu ar bagātu saturu. Gaismas pilī tiks iemūžināts katra ziedotāja vārds. Tā ir iespēja ikvienam atstāt par sevi liecību nākamajām paaudzēm ilgmūžīgā kultūras būvē un visa latviskā simbolā.”

Ziedot Nacionālajai bibliotēkai un izvēlēties vietu sava vārda iemūžināšanai sešos bibliotēkas stāvos iespējams Biedrības mājas lapā www.gaisma.lv, projekta „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī” sadaļā. Ziedojumi nepieciešami Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstībai, tie palīdz veidot mūsdienīgu bibliotēkas saturu.

Lielā ziedotāju siena atradīsies Gaismas pils vestibilā, pie ieejas. Tās paredzētie izmēri 3x13 metri. Sienā būs iemontētas plāksnītes ar ziedotāju vārdiem, kuru ziedojumu summa vai vērtība naudas izteiksmē ir ne mazāk kā 100 lati. Vieta paredzēta 2000 ziedotāju vārdiem. Ziedotāju siena būs veidota no Latvijas bērza paneļa un tērauda režģa, uz kura tiks stiprinātas izvirzītas plāksnītes ar iegravētiem ziedotāju vārdiem. Ziedotāju vārdi būs iegravēti sešu izmēru plāksnītēs, atbilstoši ziedojuma summai. Lai pārliecinātos par lielās ziedotāju sienas un ziedotāju vārdu atspoguļojumu reālajā vidē, izgatavots 1x1 metrs liels sienas fragmenta paraugs.

Mūsu draugi un sadarbības partneri